spicy Hot & Spicy

Chow Mei Fun


52. Beef Chow Mei Fun 8.75
53. Roast Pork or Chicken Chow Mei Fun 8.25
54. Shrimp Chow Mei Fun 8.75
55. House Special Chow Mei Fun 8.95
spicy56. Singapore Chow Mei Fun 8.95